جرم های دیرگداز.

جرمهای دیرگداز ریختنی موادی ترکیبی از مواد دیرگداز و سیمان دیرگداز به عنوان اتصال دهنده هستند.

جستجوی محصولات

محصولات پر بازدید

توضیحات دسته بندی

جرم های دیرگداز ریختنی موادی ترکیبی از مواد دیرگداز و سیمان دیرگداز به عنوان اتصال دهنده هستند.

جرم های دیرگداز دارای کاربرد وسیع و متنوعی در محل مصرف در صنایع هستند که امکان نصب سریع و راحت در محل مصرف و تعمیرات موضعی را ممکن می نماید.

این محصولات جهت دست یابی به خواص شوک حرارتی و بدست آوردن استحکام ناشی از ایجاد باندهای هیدرولیک میبایست با مقدار مشخصی از آب مخلوط شده و پس از نصب سیکل دمایی و زمانی جهت کیورینگ و پخت سپری کند.

انواع جرم های دیرگداز

جرم های ریختنی آلومینی این جرمها دارای اتصال هیدرولیکی بوده و از نظر مقدار سیمان مصرفی به ۶ دسته پر سیمان ،ICC سیمان متوسط MCC کم سیمان LCC فوق کم سیمان UI.CC و بدون سیمان CNN تقسیم بندی میشوند.

سبد خرید