جوانه‌زا یکی از مکانیزم‌های افزایش همزمان استحکام و چقرمگی در قطعات ریختگی، ریز‌دانه کردن قطعه ریختگی در حین فرایند تولید به کمک جوانه‌زاها می‌باشد.
محصولی در این دسته بندی یافت نشد.

جستجوی محصولات

محصولات پر بازدید

توضیحات دسته بندی

جوانه زا | رایبمند پیشرو نگار تبریز

جوانه‌ زا یکی از مکانیزم‌های افزایش همزمان استحکام و چقرمگی در قطعات ریختگی، ریز‌دانه کردن قطعه ریختگی در حین فرایند تولید به کمک جوانه‌زاها می‌باشد.

برای اینکه یک عنصر جامد در داخل مذاب نقش جوانه‌زا را داشته باشد؛

اولا: باید در دمای ذوب ریز شکل جامد خود را حفظ کرده تا محل مناسب برای جوانه‌زنی غیرهمگن باشد؛

ثانیا: زاویه ترشوندگی خوبی با مذاب داشته باشد، چرا که اگر مذاب مربوطه آن ذره را تر نکند به جای اینکه جوانه‌ زا نقش موثری در بهبود خواص مکانیکی با ریز دانه کردن داشته باشد، می‌تواند به عنوان آخال عمل کرده و با تشکیل ترک در اطراف آخال باعث افت شدید خواص و عملکرد قطعه ریختگی شود.

از طرف دیگر باید ذره جوانه‌ زا دارای شکل ( کروی،گوشه‌دار) و اندازه مناسبی نیز باشد تا بتواند نقش موثری در ریزدانه کردن داشته باشد.

سبد خرید